Nauczanie dzieci z aspergerem

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że dzieci, u których zdiagnozowano zespół aspergera powinny uczęszczać do specjalnej placówki szkolnej, która jest odpowiednio przystosowana. Chodzi tutaj nie tylko o dobrze wyszkoloną kadrę pedagogiczną, ale również wyposażenie sal lekcyjnych czy sal do realizowania terapii mających na celu niwelowanie objawów zaburzeń na tle neurologicznym.

Po pierwsze, nauczyciele muszą posiadać wiedzę i praktykę dotyczącą sprawowania opieki nad dziećmi z aspergerem. Po drugie, same klasy w jakich przebywają każdego dnia uczniowie musza być wyposażone we właściwe pomoce dydaktyczne. Co więcej, klasy te muszą być mniej liczne a opiekę nad każdą grupą powinno sprawować kilku nauczycieli. W takich przypadkach bierze się od uwagę przede wszystkim indywidualny rozwój każdego dziecka. Należy dostosować tempo nauki i rehabilitacji do możliwości i potrzeb każdego dziecka. Ponadto, zespół aspergera w szkole ma być leczony i właśnie w tym celu szkoły specjalne zatrudniają specjalistów różnych fachów. W placówce tego rodzaju stale dyżurują logopedzi, psycholodzy oraz rehabilitanci motoryki ruchowej.

Warto również podkreślić, że to właśnie szkoła specjalna bądź klasy integracyjne są najlepsze dla dzieci ze stwierdzonym zespołem aspergera. Tylko tam będą one w pełni akceptowane. Nie da się ukryć, że w standardowych placówkach niestety dzieci z zaburzeniami są odtrącane, izolowane. Stają się celem drwin ze strony przeciętnych, całkowicie zdrowych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *