Nauczanie dzieci z aspergerem

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że dzieci, u których zdiagnozowano zespół aspergera powinny uczęszczać do specjalnej placówki szkolnej, która jest odpowiednio przystosowana. Chodzi tutaj nie tylko o dobrze wyszkoloną kadrę pedagogiczną, ale również wyposażenie sal lekcyjnych czy sal do realizowania terapii mających na celu niwelowanie objawów zaburzeń na tle neurologicznym.