lista biegłych sądowych warszawa

Jaka jest rola biegłego w postępowaniu sądowym?

Rola biegłego sądowego w wielu postępowaniach jest kluczowa. Biegły dysponujący specjalistyczną wiedzą przygotowuje opinię, która jest pomocna dla sędziego. Jeśli opinia biegłego spełnia określone wymagania i jest rzetelna, to może stanowić główny dowód w sprawie.

Biegły sądowy wydaje opinię, której zadaniem jest stwierdzenie czy osoba oskarżona jest winna popełnienia zarzucanego czynu. Nie zawsze materiał dowodowy jest wystarczający do wydania jednoznacznego werdyktu. W takiej sytuacji sąd może powołać do sprawy biegłego sądowego, którego opinia pozwoli wyjaśnić ważne dla postępowania kwestie. Żeby to zrobić potrzebna, jest wiedza z danej dziedziny i pomoc eksperta. Przeprowadzone przez biegłego badania oraz ekspertyzy są niezbędne do przygotowania opinii. To w niej zawarte są istotne informacje, dotyczące poszczególnych czynników, które mogą przyczynić się do cofnięcia aktu oskarżenia.

Biegły sądowy może być dobrowolnie powołany przez sąd. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku spraw, w których uczestniczą nieletni. Szczególnie podczas ich przesłuchiwania obecność biegłego sądowego psychologa jest niezbędna. W takiej sytuacji istotna jest ocena czy nikt nie wpłynął na zeznania osoby nieletniej.

Przygotowana przez biegłego opinia musi być rzetelna, ponieważ może zostać odrzucona przez sąd. Zdarza się, że sąd może zażądać uzupełnienia opinii. W takiej sytuacji biegły sądowy musi nanieść niezbędne poprawki. Ponadto opinia musi być obiektywna, ponieważ za niedopełnienie obowiązków biegły może ponieść konsekwencje poprzez karę finansową lub zawieszenie z pełnionych obowiązków.

Dokumentem, w którym znajdują się informacje o działających biegłych sądowych, jest lista biegłych sądowych. Warszawa, Kraków oraz pozostałe miasta posiadają takie listy, które można znaleźć korzystając z wyszukiwarki biegłych sądowych. Jest to prosty sposób, na znalezienie biegłego sądowego dostępnego w naszej okolicy. Wystarczy dokonać wyboru specjalizacji oraz wpisać miasto, które nas interesuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *