odzysk wody

Na czym polega dwuetapowe oczyszczanie wody?

Skuteczne odzyskiwanie wody ze ścieków jest niezwykle ważne ze względu na ochronę środowiska i wciąż kurczące się zasoby wartościowych jego elementów. Odzysk wody ze ścieków można procesować na wiele sposobów. Systemy potrzebne do przeprowadzenia takich zabiegów są instalowane w przedsiębiorstwach branż farmaceutycznych, spożywczych, przemysłowych i wielu innych.

Czym jest tlenowe oczyszczanie ścieków?

Najprościej rzecz opisując, tlenowe oczyszczanie ścieków to proces, w którym obecny jest tlen oraz mikroorganizmy umożliwiające przekształcanie ścieków w wodę, dwutlenek węgla oraz w biomasę. Oczyszczanie tlenowe może być prowadzone w reaktorze biologicznym lub, na przykład w oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Odzyskiwanie wody może polegać również na takich procesach jak filtracja, klarowanie, czy odparowanie.

Na czym polega beztlenowe oczyszczanie ścieków?

Beztlenowe oczyszczanie ścieków wykorzystuje się w wielu branżach, jednak jest to szczególnie popularny sposób w przedsiębiorstwach przemysłu celulozowo-papierniczego. Polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń od wody i zachodzi w pojemnikach zamkniętych, bez dostępu tlenu. W zależności od rodzaju ścieków i zanieczyszczeń, które w nich występują, stosuje się różne systemy wspierające, na przykład separatory tłuszczu. Istnieje kilka rodzajów oczyszczalni beztlenowych. Kluczowy w działaniu beztlenowego procesu oczyszczania jest czas.

Czy dwuetapowe oczyszczanie ścieków jest warte stosowania?

Zdecydowanie tak. Dwuetapowe oczyszczanie ścieków rozpoczyna się od oczyszczania beztlenowego, które może być przeprowadzone na przykład w osadniku gnilnym. Po około 3 dobach etap beztlenowego oczyszczania przechodzi na tlenowe. Łączenie tych dwóch metod pozwala na znacznie lepsze oczyszczenie ścieków. W rezultacie można spełnić znacznie bardziej rygorystyczne limity dla ścieków na ich odpływie.

Warto pamiętać, że skuteczne oczyszczanie ścieków zmniejsza ilość odpadów, które cały czas są odprowadzane do środowiska. Ponadto w taki sposób świadomie dba się o minimalizację toksyn uwalnianych do atmosfery. Ponadto interesujące jest, że przy produkcji beztlenowej powstaje biogaz, który znajduje zastosowanie w produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W zależności od konkretnej branży i cech oczyszczonej wody istotne jest każdorazowe wybranie takich procesów, które pozwolą na skuteczne osiągnięcie założonych celów. Dwuetapowe oczyszczanie ścieków pozwala na otrzymanie wysokiej jakości wody gotowej do ponownego użytku. Należy pamiętać, że odzyskana woda może być ponownie użyta jedynie w konkretnych procesach. Istotne jest również to, że korzystanie z dwuetapowego oczyszczania wody można liczyć na konkretne oszczędności miejsca i oczywiście pieniędzy w stosunku do stosowania jedynie tlenowych metod odzyskiwania wody ze ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *