zbiornik na benzynę

Przepisy dotyczące magazynowania oleju napędowego

Coraz bardziej powszechną praktyką na polskich gospodarstwach jest własny zbiornik na paliwo, w którym rolnicy mogą przechowywać większe ilości oleju napędowego potrzebnego do funkcjonowania maszyn rolniczych. Stosowane zbiorniki dwupałaszowe zrobione są z dwóch warstw stali lub tworzywa sztucznego. Wewnętrzny zbiornik nazywany inaczej właściwym jest przestrzenią, w której przetrzymywane jest paliwo i jest on otoczony większym, zewnętrznym pojemnikiem, który wg prawa musi mieścić co najmniej 110% objętości zbiornika właściwego. Rolnicy legalnie mogą przetrzymywać paliwo w zbiornikach nie większych niż 5000 litrów.

W 2017 roku w życie weszła ustawa dotycząca kontroli przewozu tzw. towarów wrażliwych. Takie przesyłki, których zwartość przekracza 500 litrów substancji muszą  być zgłoszone do rejestru zgłoszeń SENT. Osoby, które nie zgłoszą takiego faktu muszą liczyć się z karą o wysokości aż 46% wartości netto przewożonej substancji. Taka procedura nie tylko utrudnia życie „szarej strefie”, ale również daje rolnikom gwarancję, że zakupiony towar pochodzi z zaufanego źródła.

Jak należy zbudować zbiornik? Nie jest to sprawa dowolna, wręcz dysponujemy ścisłymi wytycznymi w tym temacie. Zbiornik można ustawić zachowując następujące odległości:

– 10 m od budynków mieszkalnych i użytku publicznego
– 5 m od innych obiektów budowlanych oraz granicy działki
– od 3 m do 15 m od linii energetycznych w zależności od wysokości napięcia

Samej budowy zbiornika nie ma konieczności zgłaszania, ale tylko w przypadku, gdy jego wielkość nie przekracza 2500 litrów. Większe zbiorniki na paliwo natomiast oprócz zawiadomienia o budowie, wymagają zewnętrznej kontroli przeprowadzanej co 2 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *