integracja firmowa

Co daje integracja firmowa?

Nie od dziś wiadomo, że relacje między pracownikami mają znaczny wpływ na ich efektywność. Szczególnie jest to zauważalne podczas pracy zespołowej, która mimo podziału obowiązków wymaga kooperacji. Dlatego coraz częściej firmy zwracają uwagę na istotną rolę budowania relacji wśród pracowników.

Dobra komunikacja między pracownikami uzależniona jest od relacji i zaufania. Bez nich wymiana informacji będzie przebiegać słabo. Jest to najbardziej zauważalne w przypadku nowych pracowników, którym jest trudniej nawiązać kontakt ze starymi pracownikami i poprosić o pomoc. Żeby zapobiec takim sytuacjom, należy podjąć działania, które ułatwią nawiązywanie kontaktu i pozwolą poznać nowego pracownika.

W jaki sposób budować relacje między pracownikami?

Integracja firmowa jest dobrą okazją do nawiązania kontaktu między pracownikami. Daje ona również możliwość poznania nowych pracowników. Integracja może mieć charakter szkolenia, które będzie opierać się na wykorzystaniu gier szkoleniowych. Taka forma integracji jest atrakcyjna, ponieważ pracownicy mogą mieć przed sobą różne zadania do wykonania. Przykładem może być wspólne zbudowanie mostu przy użyciu otrzymanych elementów drewnianych. Przebieg tworzenia pozwala zobrazować jakość komunikacji między członkami zespołu. Jest to istotna kwestia, która daje możliwość wzmocnienia relacji. Podczas rozgrywki kluczową rolę odgrywa komunikacja, praca zespołowa i kreatywność. Dzięki wspólnej pracy i zaufaniu jest możliwe pomyślne osiągnięcie wspólnego celu rozgrywki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *